Entrevistas

Entrevista ao presidente da Junta de Vila Meã, Sr. Lino Macedo

1 - O que para si ser Presidente da Junta? Que responsabilidades destaca mais? ...

Publicidade